Regulamin

REGULAMIN

Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży artykułów oferowanych przez sklep Gatis.

Sklep działa pod firmą Gatis s.c., ul. Twórcza 67B, 03-289 Warszawa, NIP 524-251-60-98.

1. Sprzedaż odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym - zwanym dalej Kupującym a sklepem internetowym Gatis - zwanym dalej Sprzedającym.

2. Zamówienia przyjmowane są poprzez formularz zamówienia umieszczony na stronie sklepu, poprzez e-mail lub telefonicznie.

3. Do realizacji zamówienia niezbędne jest, aby Kupujący wypełnił formularz rejestracyjny, podając niezbędne dane.

4. Składając zamówienie Kupujący akceptuje regulamin.

5. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych – Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży.

6. Złożenie zamówienia przez Kupującego zostanie potwierdzone drogą mailową.

7. Moment złożenia zamówienia na stronie sklepu przez Kupującego jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

8. Wysyłka zamówionych artykułów odbywa się najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych, po wcześniejszej wpłacie należnej kwoty na konto Sprzedającego lub, po uzgodnieniu ze Sprzedającym, przy odbiorze (przesyłka pobraniowa). Czas wysyłki może ulec zmianie w okresach dużej liczby wysyłek, chyba, że Kupujący wyrazi chęć otrzymania przesyłki w innym terminie lub na innych warunkach.

Wiadomość z numerem konta i kwotą wpłaty Sprzedający wysyła Kupującemu najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych po otrzymaniu zamówienia.

Sobota i niedziela nie są dniami roboczymi.

9. Zamówione artykuły są dostarczana Kupującemu za pośrednictwem Poczty Polskiej lub za pośrednictwem firmy kurierskiej.

10. Kupujący ma prawo do zmiany zamówienia, aż do momentu jej wysłania przez Sprzedającego.

11. Ceny oferowanych artykułów znajdują się na stronie sklepu. Są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

12. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Kupującego i określony w zamówieniu sposób.

13. W niektórych przypadkach, do zamówienie dolicza się koszty przesyłki, które ponosi Kupujący.

14. Wysyłka zamówionych artykułów jest realizowana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz, po wcześniejszych ustaleniach ze Sprzedającym, do innych krajów.

15. W przypadku nie otrzymania przesyłki do 14 dni od informacji o jej wysłaniu, Klient zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu w nieprzekraczalnym terminie do 20 dni, aby możliwa była reklamacja przesyłki.

16. Kupujący może odmówić odbioru przesyłki jedynie w przypadku, kiedy przesyłka została dostarczona w stanie naruszonym, wskazującym na uszkodzenie zawartości.

17. Zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz.271 z kolejnymi zmianami), Kupujący może odstąpić od umowy

 

bez podania przyczyn, w terminie 10 dni od daty otrzymania towaru przez Kupującego. Prawo odstąpienia Kupujący wykonuje poprzez zwrot towaru Sprzedającemu w stanie nienaruszonym (towar nie może posiadać śladów użytkowania) wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Kupujący musi skontaktować się ze Sprzedającym, informując go o fakcie odstąpienia i przesłać na własny koszt zwracane artykuły.

18. Sprzedający zobowiązuje się zwrócić Kupującemu koszty zakupu zwróconych artykułów po otrzymaniu ich w stanie nienaruszonym i bez śladów użytkowania. Zwrot kosztów zakupionych artykułów - bez kosztów przesyłki - odbywa się poprzez przelew na konto bankowe Kupującego.

19. W przypadku gdy Kupujący poda błędny lub niepełny adres wysyłki lub gdy Kupujący nie odbierze przesyłki w terminie i wróci ona do Sprzedającego - Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów opłaty pocztowej zwrotu przesyłki oraz kosztów ponownego wysłania przesyłki do Kupującego. W przypadku kiedy Kupujący odmówi poniesienia tych kosztów, Sprzedający zwraca Kupującemu wyłącznie koszty towarów, bez kosztów przesyłki.

20. Sprzedający w każdej chwili może rozwiązać umowę z Kupującym, bez podania przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zobowiązany jest zwrócić koszty zakupu Kupującemu.

21. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe, które uniemożliwiły realizację umowy.

22. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

23. Sklep zastrzega sobie prawo usuwania i wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.

24. Wszystkie spory będą rozstrzygane na drodze polubownej lub, w przypadku braku porozumienia, przez sąd właściwy siedzibie Sprzedającego.

25. Umowa kupna - sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

26. Wszystkie informacje dla Klientów są przygotowane w języku polskim.

Korzystanie ze stron sklepu Gatis jest równoznaczne z akceptacją tego regulaminu.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl